Acupunctuur bij MS (multiple sclerose)

Bij multiple sclerose is er sprake van een auto-immuunziekte in de vorm van een aandoening van het ruggenmerg en de hersenen. De hersenen en het ruggenmerg vormen samen het centrale zenuwstelsel. Zenuwcellen in je lichaam zenden via zenuwuitlopers signalen uit naar verschillende delen in de hersenen. Deze zenuwuitlopers kunnen signalen in een gezond lichaam goed doorgeven, omdat ze beschermd worden door een isolatielaag, beter bekend onder de naam: myeline. Bij MS wordt deze beschermlaag door het eigen immuunsysteem kapotgemaakt door ontstekingen. Op de beschadigde delen wordt bindweefsel gevormd dat uiteindelijk verhardt en een litteken veroorzaakt.

Het eigen afweersysteem valt bij de ziekte MS de isolerende en beschermende myelinelaag aan. De letterlijke betekenis van MS is meerdere (multiple) verhardingen (sclerose). Door de aantasting van myeline kunnen de signalen niet goed worden doorgegeven en zorgen de verhardingen voor een scala aan klachten. Hoewel de sclerose onomkeerbaar is, kunnen klachten die door multiple sclerose ontstaan met behulp van acupunctuur worden verminderd.

Klachten waar acupunctuur bij kan helpen

Iedere MS patiënt ervaart andere klachten en dat komt doordat de sclerose op verschillende plekken in de hersenen kan ontstaan. Dit maakt het lastig om de ziekte multiple sclerose te herkennen. Een scan is het middel bij uitstek om de hersenen goed in kaart te brengen en de diagnose MS te stellen. Klachten waarmee men als MS-patiënt naar de acupuncturist gaat, zijn onder meer:

De uitdaging van dit ziektebeeld ligt hem in het feit dat de klachten of beperkingen niet terug te voeren zijn op bijvoorbeeld ledematen of spieren, ook al doen de klachen dit soms wel vermoeden. Spierklachten bij MS hebben niets te maken met de spier op zich, maar met het verstoorde signaaltransport richting de hersenen. De spieren krijgen het signaal niet goed door, waardoor je weliswaar spierklachten ervaart, maar de spier zelf geen beperkingen kent.

Factoren die daarnaast ook invloed hebben op MS en de klachten zijn:

  • erfelijke aanleg
  • gedrag
  • en omgeving

Behandeling MS met acupunctuur

De acupuncturist zal in eerste instantie van jou willen weten hoe lang de klachten al bestaan en welke klachten jou door de multiple sclerose parten spelen. Met verschillende acupunctuurtechnieken kunnen acupunctuurpunten worden gestimuleerd. Het doel van de acupunctuur bij MS is het aanmaken van lichaamseigen stoffen, namelijk:

  • pijnstillers
  • stemmingsverbeteraars
  • ontstekingsremmers

De natuurlijke stofjes die via acupunctuur vrijkomen, kunnen helpen om de pijn te verminderen en de hormoonspiegels te reguleren. De acupunctuur activeert deze natuurlijke stoffen ook om het energie- en afweersysteem te verbeteren en jou meer in balans te brengen.

Acupunctuur als aanvulling op reguliere behandeling

Multiple sclerose zal niet verdwijnen of stoppen door de acupunctuur. Ook de reguliere geneeskunde biedt hiervoor (nog) geen oplossing. De behandeling is zowel bij de reguliere geneeskunde, als bij de alternatieve geneeskunde gericht op het voorkomen van ontstekingsaanvallen.

Hoe minder aanvallen, des te minder sclerose. Medicatie is belangrijk om de MS beheersbaar te houden en de ziekte af te remmen. Met acupunctuur als aanvulling op de reguliere behandeling kan veel resultaat worden behaald. Je zult minder ongemak ervaren, aangezien acupunctuur bij MS de klachten echt bij de kern aangepakt.

Yin en Yang

Acupunctuur is gebaseerd op het yin-en-yang-principe. Dit wordt gezien als twee energieën die weliswaar tegengesteld zijn, maar die elkaar ook nodig hebben om in balans te komen. Om die balans te bereiken, moet de levensenergie ongestoord kunnen stromen via de twaalf meridianen die het menselijk lichaam rijk is. Yin heeft betrekking op vrouwelijkheid en koude en yang staat voor mannelijkheid en hitte. Voor een goed functionerende energiehuishouding besteedt acupunctuur bij MS aandacht aan:

  • erfelijke factoren
  • voeding
  • levensstijl
  • omgeving

Als de acupuncturist jou inzicht kan verschaffen in jouw eigen kunnen, geeft dit handvatten die je kunt gebruiken om invloed op je situatie uit te oefenen. Je kunt de manier waarop je leeft en eet aanpassen en zelf actief aan de slag gaan om de klachten die je hebt te verminderen.

Effect acupunctuur bij multiple sclerose

Met een aantal behandelingen kan veel winst worden behaald als het gaat om de negatieve impact van MS. Zo nemen pijnklachten af en dat kan betekenen dat er minder medicatie nodig is. Op deze manier kan de kwaliteit van jouw leven echt verbeteren. Met de hulp van acupunctuur bij MS heb je een goede combinatie van reguliere zorg en alternatieve geneeskunde gevonden.

Welke acupuncturist werkt bij jou in de buurt?
Dankzij dit handige overzicht kom je snel te weten welke deskundige acupuncturist bij jouw in de buurt werkt.