Acupunctuur bij oorsuizen

Oorsuizen is een veelvoorkomend probleem, waar relatief weinig aandacht aan wordt geschonken. Het komt voornamelijk voor bij mannen en een oplossing is niet zomaar gevonden. Het horen van een constant fluittoon in één of beide oren kan echter verschillende oorzaken hebben. Sommige daarvan zijn evident: harde muziek bij een concert, of een dagje boren of zagen.

Oorsuizen kan ook ‘zomaar’ ontstaan. Dan is het verstandig om een arts te bezoeken. In de praktijk blijkt een KNO- of huisarts echter niet zo goed te weten wat hij, of zij ermee aan moet. Acupunctuur kan dan een zeer waardevolle volgende stap zijn. De alternatieve benadering van de acupuncturist blijkt namelijk voor zeer goede en bevredigende resultaten te zorgen.

Acupunctuur en tinnitus

De officiële medische benaming voor oorsuizen is tinnitus, de term die dan ook vaak voor het probleem wordt gebruikt. Voor het verhelpen of verminderen van tinnitus kan acupunctuur helpen, al moeten daarbij wel wat kanttekeningen worden geplaatst. Zoals we in de inleiding al schetsten, kunnen de oorzaken voor oorsuizen uiteenlopen. Niet iedere vorm van tinnitus is te behandelen.

In de Chinese geneeskunde – acupunctuur is een Traditionele Chinese geneeswijze – gaat men ervan uit dat er bij oorsuizen sprake is van te veel warmte, en/of een zekere mate van onrust in het lichaam. Dat zorgt voor een overdruk die tot problemen kan leiden. Oorsuizen is daar een symptoom van. Met acupunctuur kan die warmte als het ware naar boven worden gehaald. De druk wordt daardoor verminderd en het oorsuizen neemt af.

Piep in de oren en acupunctuur

Oorsuizen, tinnitus een ‘piep’ in de oren: het zijn allemaal benamingen voor hetzelfde probleem. Dat probleem kan in sommige gevallen worden verholpen door middel van acupunctuur, zoals hierboven beschreven. Vaak wordt echter niet stilgestaan bij het feit dat andere factoren van invloed kunnen zijn op de algehele gezondheid. Een gebrek aan rust bijvoorbeeld.

Om problemen als oorsuizen aan te pakken met acupunctuur, is een bepaalde mate van rust dan ook zeer belangrijk. Door met naalden bepaalde plekken in het lichaam te raken, kunnen energiestromen worden afgeremd of juist gestimuleerd. Een van de resultaten is dat de slaapkwaliteit toeneemt, waardoor u uitgeruster voor de dag komt. En een uitgerust lichaam is sneller verlost van kwaaltjes en klachten. Zo draagt acupunctuur dus op meerdere manier bij aan het verhelpen van oorsuizen.

Kies een gerenommeerde acupuncturist

Acupunctuur kan heilzaam werken bij de behandeling van oorsuizen. Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen de behandelwijze en de klacht, dus u kunt uitgaan van een positieve werking. Zoekt u een acupuncturist, zorg er dan wel voor dat deze gecertificeerd is. Alle specialisten op Acupuncturistenoverzicht.nl zijn aangesloten bij beroepsverenigingen als de Zhong of de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA).

Om lid te zijn van deze verenigingen dient de acupuncturist een erkende vooropleiding te hebben gevolgd, succesvol een erkende acupunctuuropleiding te hebben afgesloten en 240 stage-uren c.q. patiënt-contacturen te hebben gemaakt. Uiteraard is ook een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste. Dankzij deze strenge eisen bent u als cliënt verzekerd van de beste hulp.

Vergoedingen acupunctuur bij oorsuizen

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar, moet u de behandelingen in principe zelf betalen. Weet u dat u voor het behandelen van oorsuizen gebruik gaat maken van acupunctuur, dan is het verstandig om dit op voorhand goed te regelen. Meestal kunt u op de website van uw verzekeraar de specifieke voorwaarden vinden.

Heeft u toch nog aanvullende vragen, of bent u op zoek naar algemene informatie? Neem dan contact op met 1 van onze aangesloten acupuncturisten.