Acupunctuur bij duizeligheid

Duizeligheid is een evenwichtsstoornis die een groot aantal klachten met zich meebrengt. Het kan zich in verschillende vormen uiten, maar heeft in alle gevallen betrekking op klachten die je ervaart in je hoofd. Onder duizeligheid vallen onder meer migraine, de ziekte van Menière, draaiduizeligheid en Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid, beter bekend onder de afkorting: BPPD.

Klachten die worden ervaren bij duizeligheid variëren sterk per persoon. Je kunt je licht in het hoofd voelen, draaierig zijn of je onvast op je benen voelen. Soms voelt het alsof je een vol oor hebt. Duizeligheid is een teken dat er niet genoeg energie naar je hoofd kan stromen. Tijd om de acupuncturist te benaderen om van jouw duizeligheid af te komen.

Energiehuishouding herstellen met acupunctuur

Acupunctuur kan helpen om de verstoring in de energie op te heffen en de balans in je energiehuishouding te herstellen. Omdat acupunctuur een holistische benadering kent, zal de acupuncturist jou ook vragen naar onder andere je voedingspatroon en je leefwijze. Met het geheel aan informatie kan de acupuncturist samen met jou bepalen hoe de behandelingen acupunctuur worden opgestart.

Ontstaan van duizeligheid

Bij een goed functionerend lichaam krijg je vanuit je hersenen continu informatie over de positie van jouw lichaam ten opzichte van de ruimte om je heen. Op het moment dat je hersenen de informatie niet ongestoord kunnen doorgeven, kan duizeligheid optreden. Een simpele verklaring voor kortdurende duizeligheid is het te snel opstaan vanuit liggende of zittende positie. Zo snel als de duizeligheid ontstaat, verdwijnt deze kortdurende duizeligheid ook weer. Helaas zijn er veel vormen van duizeligheid die je langdurig parten kunnen spelen. Een bezoek aan de acupuncturist is dan aan te raden.

Energie in je hoofd

Vooral een verstoring van het evenwichtsorgaan speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van duizeligheid. Een stoornis in de spieren, pezen en ogen kan ook duizeligheid opwekken. Daarnaast zijn factoren als spanning en stress uitlokkende elementen, als het gaat om het ontstaan van duizeligheid. De acupuncturist zal samen met jou proberen te achterhalen wat de oorzaak van jouw duizeligheid is en hier de behandeling op afstemmen. Binnen de Chinese Traditionele Geneeskunde wordt bij acupunctuur onderscheid gemaakt tussen:

  • een tekort aan energie in je hoofd
  • een teveel aan energie in je hoofd

Beide situaties vragen om een andere benadering en juist daarom is het in kaart brengen van jouw klachten door de acupuncturist zo belangrijk. De informatie die jij verstrekt is daarom hard nodig.

Duizeligheid door evenwichtsorgaan

In elk oor bevindt zich een evenwichtsorgaan dat dicht bij het slakkenhuis ligt. Raakt een van de beide evenwichtsorganen ontstoken, dan kan dit ernstige draaiduizeligheid tot gevolg hebben. Behalve de duizeligheid word je misselijk en ga je braken. Je gaat bleek zien en je voelt je instabiel. De term draaiduizeligheid komt van het feit dat je de omgeving echt ziet draaien tijdens een aanval. Bij een plotselinge verstoring van het evenwichtsorgaan zal de duizeligheid uiteindelijk weer verdwijnen.

Hoe lang de klachten blijven aanhouden, varieert van enkele minuten tot een aantal uren. Vaak is draaiduizeligheid een eenmalig gebeuren, hoewel een tweede aanval van draaiduizeligheid weleens voorkomt. Duizeligheid vanuit je oor kan ook optreden door een doorbloedingsstoornis in je evenwichtsorgaan.

Ga samen met de acupuncturist in gesprek om te kijken hoe jouw duizeligheid is ontstaan en wat de beste manier is om dit met acupunctuur te behandelen.

Acupunctuur bij verstoord energiepatroon

Waar de draaiduizeligheid bij een kortdurende verstoring van het evenwichtsorgaan tijdelijk is, kent de ziekte van Menière een langdurige periode waarin de duizeligheid zich veelvuldig openbaart. Andere klachten die samen met de duizeligheid tot de diagnose Menière leiden, zijn oorsuizen en gehoorverlies. Lijd je aan deze ziekte, dan heb je vaak jarenlang afwisselend klachten. Uiteindelijk komt het ziektebeeld in de meeste gevallen wat tot rust, maar zijn de tinnitus (oorsuizen) en het gehoorverlies blijvend.

Ziekmakende energieën

Duizeligheid wordt volgens de Chinese geneeskunde veroorzaakt door een verstoord energiepatroon van de lever in combinatie met ziekmakende energieën. Deze kunnen in het lichaam ontstaan, maar ook van buitenaf hun invloed op je uitoefenen. Acupunctuur helpt om de energiedoorstroom te herstellen. Vooral bij een aanhoudend zwaar gevoel in je hoofd en ernstige draaiduizeligheid kan acupunctuur het nodige verschil maken. Met acupunctuur wordt bereikt dat de organen in je lichaam optimaal functioneren en jij weer in balans bent. De duizeligheid zal afnemen of verdwijnen en jouw vertrouwen in je lichaam zal terugkomen.

Hier vind je een acupuncturist jou in de buurt.